Certificat de professionalitat: Interpretació i educació ambiental

Aquest curs capacita a comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtiques, guiar i capacitar a les persones per a contribuir a la conservació i millora ambiental.

420 hores lectives

80 hores de pràctiques

100% Subvencionat

Cal estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació i cumplir alguna de les següents condicions

 • Tenir el títol de Batxillerat o equivalent
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
 • Superar les proves d’acces.
 • Educador/a ambiental
 • Monitor/a de natura
 • Guia ambiental
 • Guia interpretador/a d’entorns naturals
 • Monitor/a d’equipaments ambientals
 • Monitor/a d’educació ambiental
 • Informador/a ambiental
 • Monitor/a de campanyes ambientals

MF0803_3: Activitats d’orientació i desenvolupament en el medi. (100 hores)

 • UF0729: Orientació i traçat de recorreguts en el medi natural o urbà. (30 hores)
 • UF0730: Planificació d’itineraris i conducció del grup en el medi natural o urbà. (40 hores)
 • UF0731: Protecció i socors durant la conducció del grup en el medi natural o urbà. (30 hores)

MF0804_3: Estructura i dinàmica del medi ambient. (100 hores)

 • UF0732: Elements abiòtics, biòtics i antròpics. (30 hores)
 • UF0733: Ecologia i interpretació del paisatge. (40 hores)
 • UF0734: Documentació i difusió d’informació ambiental. (30 hores)

MF0805_3: Activitats humanes i problemàtica ambiental. (100 hores)

 • UF0735: Impacte ambiental a les activitats humanes. (40 hores)
 • UF0736: Bones pràctiques ambientals en la solució de la problemàtica socioambiental. (30 hores)
 • UF0737: Recursos naturals i socials per al desenvolupament de la interpretació i educació ambiental. (30 hores)

MF0806_3: Programes d’educació ambiental. (120 hores)

 • UF0738: Educació ambiental i àmbits d’aplicació. (40 hores)
 • UF0739: Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió. (40 hores)
 • UF0740: Execució de programes i activitats d’educació ambiental. (40 hores)

MP0155: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Interpretació i educació ambiental (80 hores)

Preinscripció: Si estàs interessat en rebre informació quan es torni a programar el curs, envia un e-mail a escola@vergeblanca.org amb les teves dades de contacte

Realització del curs: Pendent de programació

Horari: matins, de dilluns a divendres

Formació subvencionada per: