Comptes i Transparència

Inici / La Fundació / Comptes i Transparència

Memòries

Estatuts

Subvencions i Convenis

Imports dels diferents contractes, convenis, subvencions i ajudes rebudes i celebrats amb la Administració Pública de l’any

2015

TipologiaTítolOrganismeImportAny
LicitacionsFormacions a familiars per a preparar la prova d’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 17.500€2015
SubvencióVacances per Créixer! Diputació de Lleida17.000€2015
SubvencióVacances per Créixer! Generalitat de Catalunya 7.000€2015
SubvencióVacances per Créixer! Ajuntament de Lleida 3.000€2015
SubvencióTrobada de Monitors/es Ajuntament de Lleida400€2015
ConveniConveni Escoles de Lleure Generalitat de Catalunya18.700,56€2015
SubvencióEstades d’Estiu a la casa de colònies MonsantDiputació de Lleida 1.000,00€2015

2016

TipologiaTítolOrganismeImportAny
LicitacionsFormacions a familiars per a preparar la prova d’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 49.500€2016
SubvencióVacances per Créixer! Diputació de Lleida17.000€2016
SubvencióVacances per Créixer! Generalitat de Catalunya 7.000€2016
SubvencióVacances per Créixer! Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad10.000€2016
ContractesVacances per Créixer!Consell Comarcal de les Garrigues15.512€2016
SubvencióCursos de Formación Escola de l’Esplai de LleidaMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad10.500€2016
SubvencióEstades d’Estiu a la casa de colònies Monsant Diputació de Lleida 1.000€2016

Els Nostres Comptes 2015

Ingressos

72%
Prestació de Serveis
26%
Convenis, ajuts i subvencions
2%
Altres Ingressos

Despeses

49%
Compres i despeses d’explotació
51%
Personal

Organigrama

Marc Legal

El Marc Legal de la Fundació Verge Blanca és el següent

Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil. (Data DOGC: 29.06.1987 de 09.06.1987).

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal