Acabem tres cursos sobre Iniciació al Voluntariat

L’Escola de l’Esplai va acabar la setmana passada una formació sobre Iniciació al Voluntariat que han cursat alumnes de l’IES Ronda i del Col·legi Episcopal. En tots els casos, es van organitzar tres sessions en un total de 12 hores.

A l’IES Ronda van assistir-hi 12 alumnes del Cicle Formatiu d’Integració Social el 30 de novembre i el 14 i 21 de desembre i al Col·legi  Episcopal, 27 alumnes del mateix cicle formatiu i 29 més del Cicle Formatiu d’Educació Infantil, el 17, 20 i 21 de desembre.

Els objectius són entre d’altres, donar a conèixer la realitat del voluntariat, promoure la reflexió sobre el sentit de l’acció voluntària, motivar perquè els participants tinguin actituds de solidaritat, preparar per treballar de forma organitzada en equips de voluntariat i conèixer les associacions que demanen voluntaris.

Aquest curs està inclòs dins del Pla de Formació del Voluntariat i l’Associacionisme de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola de l’Esplai organitza dins del seu programa aquesta formació i el proper serà el 15, 17, 22 i 24 de febrer de 18 a 21 hores. També impartim aquesta formació en centres escolars o entitats que ens demanen.

DEixa una resposta