Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de Lleida

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de Lleida (MCECC-Lleida) forma part del MCECC, una federació de centres d’educació en el lleure presents a les diferents diòcesis catalanes, que agrupa a 182 esplais federats, distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida, i també Andorra.

El MCECC Lleida agrupa en una línia comú diferents centres i grups organitzadors d’activitats educatives en el temps de lleure. La seva finalitat és potenciar la creació de nous grups i centres, vetllar pel creixement i consolidació dels centres federats, donar suport a les seves necessitats i contribuir en la difusió de les seves activitats.

També promou la formació de monitors/es i responsables i facilita la cooperació i intercanvi entre els centres, organitzant trobades, campanyes i altres accions. El MCECC – Lleida agrupa 14 centres d’esplai i el curs 2015/2016 va acollir 1792 infants i joves gràcies a la tasca educativa i voluntària de 297 monitors i monitores. Els esplais del MCECC intervenen educativament per ajudar a viure una experiència de temps de lleure amb sentit a través de:

La Promoció de l’educació en el lleure des d’una visió integral de la persona

La Transformació en instruments d’acció pastoral, al servei de l’Església, per transmetre els valors de l’humanisme cristià

La Potenciació de l’associacionisme infantil, juvenil i del voluntariat

La Consciència de pertànyer a un Moviment català, arrelat en el nostre país, amb voluntat de creixement

La Transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat