Proposta educativa

Inici / La Fundació / Proposta educativa

El projecte educatiu de la Fundació Verge Blanca es basa en els següents principis:

Amb vocació de servei públic, per assolir el dret universal a l’educació i la formació en el temps del lleure, prenent com a base el principi de l‘educació al llarg de la vida.

Promou una relació personal i propera dins un ambient acollidor i respectuós amb les actituds personals, de manera que hom arribi a desenvolupar totes les seves potencialitats i sigui capaç d’actuar amb llibertat i donar testimoniatge d’uns valors en els que es creu profundament.

Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions amb una orientació personal dins del món social.

Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors. La nostra educació parteix de l’escola Activa, té en compte els interessos, les capacitats i les necessitats de l’alumnat. Cada alumne és el protagonista de la seva educació i formació.

Al nostre país i a la nostra cultura. Amb la finalitat de que les persones es comprometin des de l’estimació i el coneixement a millorar la pròpia realitat i la de Catalunya, i a valorar així les altres cultures.

es potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Amb la transmissió de valors com la sostenibilitat, l’eficiència en la utilització de recursos i l’estima pel nostre entorn mediambiental.

No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que fomenta el progrés de les persones dins de la societat