Administracions públiques i entitats

Inici / Serveis Educatius / Activitats de Lleure / Administracions públiques i entitats

Colònies

Una experiència inoblidable en contacte amb la natura

Organitzem diferents modalitats de colònies segons les necessitats i les edats dels participants.

Casals de vacances

Creixement Personal i Social

Organitzem diferents modalitats de casal de vacances basat en un centre d’interès adaptat a les necessitats dels participants.

Centres d’Atenció integral per a la Infància

Els centres d’atenció integral per a la infània són un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. L’objectiu és proporcionar atenció a infants i adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. En aquests centrem realitzem les següents activitats:

Les activitats d’educació en el lleure poden esmorteir els efectes dels dèficits de suport experimentats en altres espais i compensar els dèficits escolars i familiars. Aquestes aporten un context educatiudiferent a l’aula, més flexible, i més atraient, i per tant, ens ajuden a evitar l’aïllament de l’infant a través de la socialització, la vinculació amb el territori i les relacions comunitàries.

Entenem el reforç escolar com un suport educatiu al procés d’escolarització dels infants i dels adolescents, ja que és necessari augmentar el temps d’aprenentatge, en horari extraescolar, amb el fi de garantitzar les oportunitats d’aprenentatge i elevar el rendiment de tots l’alumnat. Aquesta activitat tindrà una doble vessant, per una banda,l’adquisició d’hàbits d’estudi, d’ordre i organització, millores en la comprensió oral i escrit i per una altra banda, realització de les tasques escolars.

Cal situar les famílies com a element central de recolzament per prevenir situacions de risc dels infants. Per aquest motiu, facilitarem suport educatiu i emocional a les famílies, mitjançant la creació d’una xarxa social que els doni recolzament. També crearem espais de formació d’adults (tallers de parentalitat positiva) que elevin els nivells de competències parentals.

Xerrades i Tallers

Dins d’aquest àmbit ens adrecem a mestres, pares i mares monitors i monitores, i altres educadors i educadores que estan vinculats o treballen a escoles o AMPA.