Menjador Escolar

Menjador Escolar

El valor educatiu del temps del migdia

El temps de migdia inclou l’àpat, amb les seves connotacions de satisfacció de les necessitats fisiològiques, i un període de lleure, que esdevé un espai educatiu molt adient.

Són moments de gran importància educativa, on cal vetllar pels infants amb les millors garanties i els millors professionals. El nostre model es fomenta en la presència d’un equip de monitors/es de menjadors escolars, formats, preparats i ben dirigits per un/a director/a de lleure, que desenvolupa accions educatives planificades.

Volem crear des de l’entorn escolar i en particular del temps de migdia, un espai educatiu de lleure on es transmetin als infants un valors i una hàbits alimentaris, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de cada escola. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica.

Què Inclou?

  • Un equip de monitors/es amb experiència i formació. Contractats segons el que estableixen les actuals normatives i el conveni col·lectiu del lleure. Amb les titulacions requerides de títol de Director/a i Monitor/a d′activitats de lleure infantil i juvenil.
  • Projecte educatiu seguint els criteris de l′escola i presentació del projecte a les famílies.
  • Creació i planificació d′activitats trimestralment que es farà arribar als pares, tenint en compte les festivitats anuals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...
  • Seguiment periòdic dels infants a través d′informes que poden ser diaris, setmanals, quinzenals, mensuals o trimestrals segons l′edat.
  • Valoracions trimestrals amb l′escola per assegurar un bon funcionament del menjador escolar i millora continua. Elaboració duna memòria anual.
  • Organització , gestió, desenvolupament i avaluació del menjador i de les activitats.