Vacances per créixer

Inici / Serveis Educatius / Vacances per créixer

Vacances per créixer

Des de l’any 2012 la Fundació Verge Blanca està duent a terme el projecte Vacances per Créixer que consisteix en la realització d’activitats de lleure educatiu durant els mesos d’estiu perquè infants en situació de risc social tinguin el dret de gaudir d’un temps de lleure de qualitat i econòmicament accessible i on puguin ser acompanyats en el seu creixement lluny de les situacions en que es veuen immerses les persones que els envolten.

Els beneficiaris directes del projecte són infants en situació de risc social, i indirectament les seves famílies els quals la seva situació social i econòmica pugui estar afectant el desenvolupament i el compliment dels drets dels infants. La participació en el programa es basarà en els informes socials dels agents derivadors: entitats del tercer sector social com Càritas, la parròquia Sant Andreu i els Serveis Socials municipals de les poblacions on es realitzi el projecte.

En la gran majoria de les activitats hi ha servei de menjador amb el que pretenem per una banda que els infants gaudeixin d’un àpat al dia equilibrat i de qualitat, i que per una altra banda, que desenvolupin actituds, hàbits i conductes educatives referents a la convivència, a l’alimentació, a la higiene al lleure i al descans.

Què volem?

  • Que el lleure sigui un dret no un factor d′exclusió
  • Oferir un lleure de qualitat i econòmicament accessible
  • Que els infants gaudeixin de dos àpats saludable i equilibrats al dia
  • Contribuir amb un futur amb igualtat per a tots els infants

Impacte de Vacances per Créixer

0 980 infants atesos
90% satisfacció pares i mares
0 Famílies ateses
85% assistència
0 Treball en xarxa
amb entitats

Entitats que han col·laborat