Els nostres cursos

Curs de Director/es de Lleure – FEMN 2024

Aquest curs capacita l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips enactivitats de lleure infantil i juvenil i per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tos els seus aspectes, assumint la creació, el control, la gestió i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Dates del curs

Dates: Del 15 al 25 d’agost de 2024 i del 27 al 29 de setembre de 2024

Preu

480,00 

Modalitat

Residencial

Durada (en hores)

320

Lloc de realització

CASA DE COLÒNIES AINA (ANDORRA)

Reconeixement

DGJ

Matricula’t online!

480,00 

Només queden 4 places (s'obrirà llista d'espera en exhaurir places)

Destinataris

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin dirigir activitats pròpies de l’educació en el lleure d’infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Requisits

 • Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.
 • Titulació de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.
 • O bé, acreditar simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (700 hores) i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o el màster de Formació del Professorat, o el Certificat d’Aptitud pedagògica, o el Grau de ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, o màster en psicopedagogia o títol de formació professional II de Jardí d’infància.

Certificació

El Títol de Director/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Avaluació

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

 • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Passos per a l’obtenció del títol

1. Etapa lectiva (200 hores)

L’etapa lectiva és semipresencial depenent de la proporció d’hores presencials i online que es vulgui fer.

Comprèn la realització i superació de dos mòduls del curs de monitors/es:

 • MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
 • MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

2. Etapa de pràctiques (120 hores)

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

 • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
 • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
 • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
 • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

3. Memòria de pràctiques

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

4. Diploma i Carnet

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

0
  0
  Cistella de la compra
  La teva cistella és buidaTorna a la botiga
  Obrir WhatsApp
  1
  Et podem ajudar?
  Hola! Et podem ajudar? Parla'ns per WhatsApp!