Els nostres cursos

Curs de Monitor/es de Lleure FEMN 2024

Aquest curs capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dates del curs

Dates: del 15 al 25 d’agost de 2024

Preu

425,00 

Modalitat

Residencial

Durada (en hores)

310

Lloc de realització

CASA DE COLÒNIES AINA (ANDORRA)

Reconeixement

DGJ

Matricula’t online!

425,00 

Hi ha places

Destinataris

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques. 

Requisits

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Certificació

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Avaluació

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

 • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Passos per a l’obtenció del títol

1. Etapa lectiva (150 hores)

 

CODI MÒDUL HORES PRESENCIALS HORES ONLINE
MF 1866_2 M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 40 h 20 h
MF 1867_2 M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 20 h 10 h
MF 1868_2 M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h 20 h

2. Etapa de pràctiques (160 hores)

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

 • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
 • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
 • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
 • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil. Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

3. Memòria de pràctiques

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

4. Diploma i Carnet

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

0
  0
  Cistella de la compra
  La teva cistella és buidaTorna a la botiga
  Obrir WhatsApp
  1
  Et podem ajudar?
  Hola! Et podem ajudar? Parla'ns per WhatsApp!