Judit Vilalta Alegre

Tresorera

És graduada en Educació Primària Bilingüe. Té una llarga trajectoria en el món del lleure, és una de les responsables de colònies i del casal de l’Estiu Claver on ja hi participava com a acampada de petita. Actualment gaudeix de la seva passió per el món del lleure com a directora del nou projecte Esplai La Plaça.

Socials