Maria Rosa Farre Roure

Administrador

Mare de 4 fills i àvia de 5 nets

Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona

Empleada de banca durant 40 anys. En l’actualitat prejubilada.

Socials