Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

CURSMODALITATHORESPREUDATESMATRICULA’TLLOC DE REALITZACIÓ
NADAL 2020 – ALTA RIBAGORÇA

Curs subvencionat pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Per inscriure’s al curs cal ser resident a la comarca

MÉS INFO

100% ON-LINE

Etapa lectiva: 150h on-line
(39 hores en directe + 111 hores treball autònom de l’alumne)

Etapa de pràctiques: 160h presencials

310 hCurs finançant pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (per residents a la comarca)

75€

Del 19 DESEMBRE 2020 al 31 GENER 2021

CONNEXIONS EN DIRECTE OBLIGATÒRIES
(de 17:30h a 20:30h):
Desembre: 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30
Gener: 2, 4, 5, 7, 9, 16

*5 gener de 10h a 13h

Matricula’tON -LINE
NADAL 2020+ SETMANA SANTA 2021SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310 h240€Desembre 2020: 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31
Gener 2021: 4 i 5 Març 2021: 27, 28, 29, 30 i 31
Abril 2021: 1

De dl. a ds. de 9h a 13h i de 15h a 19h
Dg de 9h a 13h (26/12, 27/12, 1/1, 2/1 i 3/1 festa; 31/12, 5/1 i 1/4 només matí)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Caps de setmana i festius
PRIMAVERA 2021
SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310 h240€Febrer 2021: 20, 21, 27 i 28
Març 2021: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 i 31
Abril: 2021: 1

De dl. a ds. de 9h a 13h i de 15h a 19h
Dg de 9h a 13h (1/4 només matí)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Intensiu JULIOL 2021SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310 h240€Juliol 2021: De l’1 al 16

De dl. a dv. de 9h a 13h i de 15h a 19h (1/7 només tarda)
Ds. de 9h a 13h (dg. festa)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Residencial AGOST 2021SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310hMatrícula: 240€
Estada: 290€

TOTAL: 530€

Agost 2021: Del 16 al 26 Matricula’tVILALLER

CASA DE COLÒNIES MONTSANT

Residencial MCECC
AGOST 2021

Cal ser membre del MCECC per inscriure’s al curs

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h
310hMatrícula: 180€
Estada: 290€

TOTAL: 470€

AGOST 2021MATRÍCULA TANCADAVILALLER

CASA DE COLÒNIES MONTSANT

Intensiu AGOST-SETEMBRE 2021Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h
310h240€Del 25 d’agost al 9 de setembre 2021

De dl. a dv. de 9h a 13h i de 15h a 19h
(25/8 només tarda) / Ds. de 9h a 13h. (dg. festa)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Imprimir

Click here to change this text