Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

CURSMODALITATHORESPREUDATESMATRICULA’TLLOC DE REALITZACIÓ
Monitor/a de Lleure

Ajuntament d’ALMACELLES
Regidoria de Joventut

MÉS INFO

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310hCurs finançant per l’Ajuntament d’Almacelles obert a tothom

Import de la matrícula: 84€

Del 28 de juny al 20 de juliol de 2021

De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h

Matricula’t

ALMACELLES

Centre Cívic
CASA CLARA

Monitor/a de Lleure

Oficina Jove de LA NOGUERA
(Consell Comarcal de la Noguera)

100% ON-LINE

Etapa lectiva: 150h on-line
(39 hores en directe + 111 hores treball autònom de l’alumne)

Etapa de pràctiques: 160h presencials

310 hCurs promogut pel Consell Comarcal de la Noguera. Dirigit a joves de 18 a 30 anys

Import de la matrícula: 220€

(Tindran prioritat els joves residents a la comarca)

Si tens més de 30 anys i estàs interessat/da en el curs posa’t en contacte amb l’oficina jove de la Noguera

973 447 570 • 659 738 047

Data d’inici: 25 de juny de 2021
Data de finalització: 31 de juliol de 2021 (Termini entrega tasques)

CONNEXIONS EN DIRECTE OBLIGATÒRIES
(de 10:00h a 13:00h):

– 25 de juny
– 26 de juny
– 28 de juny
– 29 de juny
– 30 de juny
– 01 de juliol
– 02 de juliol
– 03 de juliol
– 05 de juliol
– 06 de juliol
– 07 de juliol
– 08 de juliol
– 09 de juliol

Matricula’tON-LINE
Intensiu JULIOL 2021SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310 h240€Juliol 2021: De l’1 al 16

De dl. a dv. de 9h a 13h i de 15h a 19h (1/7 només tarda)
Ds. de 9h a 13h (dg. festa)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Residencial AGOST 2021SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h

310hMatrícula: 240€
Estada: 295€

TOTAL: 535€

Agost 2021: Del 16 al 26 Matricula’tVILALLER

CASA DE COLÒNIES MONTSANT

Residencial MCECC
AGOST 2021

Cal ser membre del MCECC per inscriure’s al curs

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h
310hMatrícula: 180€
Estada: 295€

TOTAL: 475€

Agost 2021: del 19 al 29 Matricula’tVILALLER

CASA DE COLÒNIES MONTSANT

Intensiu AGOST-SETEMBRE 2021Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line
Etapa pràctiques:160h
310h240€Del 25 d’agost al 9 de setembre 2021

De dl. a dv. de 9h a 13h i de 15h a 19h
(25/8 només tarda) / Ds. de 9h a 13h. (dg. festa)

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Monitor/a de Lleure

Oficina Jove LA PALMA
(Ajuntament de Lleida)

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310hCurs finançant per l’Ajuntament de Lleida, obert a tots els joves de la ciutat

Import de la matrícula: 210€

Possibilitat de descomptes a través de l’oficina jove La Palma


Juny/Juliol 2021: del 25/06 al 13/07/2021

De dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 h

El dia 13/07/2021 només mati

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Imprimir

Click here to change this text