Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

     
CURS MODALITAT HORES PREU DATES MATRICULA’T LLOC DE REALITZACIÓ

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
Oficina Jove de La Noguera
SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

  310h  Curs finançat pel Consell Comarcal de la Noguera

Joves de 18 a 30 anys i residents a la Noguera: 180€

Del 23 de juny a l’11 de juliol de 2022 (*)

De dilluns a dissabte de, 9h a 13h i de 14h a 18h
*El dijous 23 de juny només de 9h a 13h
Matricula’tBALAGUER

Consell Comarcal

Ajuntament de Lleida – Lleida Jove LA PALMA

ESTIU 2022

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310hCurs finançat per l’Ajuntament de Lleida:

Import de la matrícula: 210€

Del 27 de juny al 13 de juliol de 2022

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h, excepte últim dia 13/07/21 de 9h a 13h

CURS COMPLETLleida

Oficina  Jove de LES GARRIGUES
Consell Comarcal de les Garrigues

Ajuntament de les Borges Blanques

ESTIU 2022

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h

Curs finançat per l’Oficina Jove de les Garrigues

Joves de 18 a 35 anys i residents a Les Garrigues: 195€

Del 27 de juny al 13 de juliol de 2022

De dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h i de 14:30h a 18:30h

Matricula’t trucant a l’oficina Jove de Les Garrigues:

973 143 447

garrigues@oficinajove.cat

BORGES BLANQUES

INTENSIU
JUNY 2022
Smart School
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€

Del 17 de juny al 3 de juliol de 2022
Dies 17, 18, 20,21,22, 27, 28, 29, 30 , 1 i 2 : de 9h a 13h i de 15h a 19h
Dies 19, 23 i 3: De 9h a 13h

CURS COMPLETLLEIDA

Smart School

Semipresencial
INTENSIU JULIOL
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Juliol 2022: De l’1 al 16

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabte de 9h a 13h.

CURS COMPLETLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

MCECC

ESTIU 2022

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310hExclusiu per membres del MCECC:

Import de la matrícula: 180€

Import de l’estada: 295€

TOTAL CURS: 475€

Del 20 al 30 d’agost de 2022

Horari intensiu

Matricula’tCasa de colònies Montsant

VILALLER

Semipresencial
SEMI-RESIDENCIAL
AGOST
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€ +EstadaAgost 2022: del 4 al 13 d’agost a la Fundació Verge Blanca – Lleida.
Dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabtes matins de 9h a 13h

Agost 2022: 15 al 19 d’agost a la casa de colònies Montsant – Vilaller.
*Dilluns 15/08: desplaçament, tarda a partir de les 16h a Vilaller.
Casa de colònies horari intensiu.

Matricula’tLLEIDA
FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

CASA DE COLÒNIES MONTSANT ( VILALLER)

Semipresencial
INTENSIU AGOST-SETEMBRE
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Del 24 d’agost al 8 de setembre
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabtes de 9h a 13h.
*El 24/08 només tarda
Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Imprimir

Click here to change this text