Curs de Monitor/es de Lleure

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Passos a seguir per l’obtenció del títol

Estructura del curs- Modalitat Semi-presencial (310 hores)

Etapa Lectiva

Etapa de Pràctiques

Memòria

Diploma i Carnet

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Codi mòdulMòdulHores presencialsHores on-line
MF 1866_2M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil40 h20 h
MF 1867_2M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil20 h10 h
MF 1868_2M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h20 h

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

  • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
  • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
  • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
  • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

  • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola
  • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
  • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
  • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Propostes Cursos

CURSMODALITATHORESPREUDATESMATRICULA’TLLOC DE REALITZACIÓ
Semipresencial
CAPS DE SETMANA
TARDOR 2021
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Octubre 2021: 22, 23, 24

Novembre 2021: 6,7,13,14,20,21,27,28

Desembre 2021: 4,5,11,12,18,19

Dissabtes: de 9h a 13h i de 15h a 19h
Diumenges: de 9h a 13h
*Divendres 22/10/21: de 15h a 19h

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Ajuntament de Berga i Consell Comarcal del Berguedà

CAPS DE SETMANA

TARDOR 2021

MÉS INFO

SEMIPRESENCIAL

Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310hCurs finançat per l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà:

Import de la matrícula: 240€
Import de l’estada: 270€
TOTAL CURS: 510€

Descomptes:
– Membres de MCECC: 25% de descompte a la matrícula
– Empadronats al Berguedà: 200€ de descompte

Setembre 2021: 18-19, 25-26
Octubre 2021: 9-10, 16-17, 30-31
Novembre 2021: 6-7
Matricula’tCasa de Colònies
LLAR DEL PARE COLL
Borredà (Berguedà)
Semipresencial
Nadal- Setmana Santa
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Desembre 2022: 23, 24(m), 27, 28, 29, 30, 31(m)

Gener 2022: 3, 4, 5(m)

Abril 2022:11, 12, 13, 14

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h. *Divendres 24/12: matí (m): de 9h a 13h
*Divendres 31/12: matí (m): de 9h a 13h
*Dimecres 05/01: matí (m): de 9h a 13h

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Semipresencial
CAPS DE SETMANA
PRIMAVERA 2022
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Març 2022: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Abril 2022: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14*

De dilluns a dissabte de 9h a 13h i de 15h a 19h (el 14* abril només matí).
Diumenges de 9h a 13h.

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Semipresencial
INTENSIU JULIOL
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Juliol 2022: De l’1 al 16

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabte de 9h a 13h.

Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Semipresencial
SEMI-RESIDENCIAL
AGOST
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€ +EstadaAgost 2022: del 4 al 13 d’agost a la Fundació Verge Blanca – Lleida.
Dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabtes matins de 9h a 13h

Agost 2022: 15 al 19 d’agost a la casa de colònies Montsant – Vilaller.
*Dilluns 15/08: desplaçament, tarda a partir de les 16h a Vilaller.
Casa de colònies horari intensiu.

Matricula’tLLEIDA
FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

CASA DE COLÒNIES MONTSANT ( VILALLER)

Semipresencial
INTENSIU AGOST-SETEMBRE
Etapa lectiva: 100h presencials
50h on-line

Etapa pràctiques:160h

310h245€Del 24 d’agost al 8 de setembre
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 19h.
Dissabtes de 9h a 13h.
*El 24/08 només tarda
Matricula’tLLEIDA

FUNDACIÓ
VERGE BLANCA

Imprimir

Click here to change this text