Termes i condicions de compra

 1. Informació legal del Titular.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la següent pàgina web:

Web: vergeblanca.org
Titular: FUNDACIÓ VERGE BLANCA
Adreça: C/ Acadèmia, 17 25002, Lleida
C.I.F: R2500310D
Telèfon: 973272864
Correu electrònic: ocosta@vergeblanca.org

 

 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d’ utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la pàgina web, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular de la present pàgina web.

 

 1. Condició d’usuari i acceptació.

L’accés, ús i navegació per la pàgina web confereixen la condició d'”Usuari” al visitant i suposen l’acceptació, sense reserves de cap classe, de l’Avís Legal i Condicions d’Ús. L’accés a la pàgina web és gratuït.

El registre del client com a Usuari a través del formulari que es troba a la pàgina web, confereix la condició d'”Usuari Registrat” en l’apartat ”Campus virtual” i implica a més de l’especificat anteriorment l’acceptació expressa de la Política de Privacitat.

La contractació de qualsevol producte confereix la condició de “Client” havent de conèixer i acceptar les Condicions Generals de la Contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les Condicions Particulars.

Mitjançant l’ acceptació de les Condicions Generals d’ ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i/o amb capacitat per contractar els serveis oferts.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

FUNDACIÓ VERGE BLANCA posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic fundacio@vergeblanca.org perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

 1. Modificació de l’Avís Legal i Condicions Generals.

FUNDACIÓ VERGE BLANCA (en endavant, la Fundació) podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís al consumidor/usuari, per la qual cosa s’aconsella llegir-les prèviament en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són d’ aplicació a partir de la seva publicació a la pàgina web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment.

En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les Condicions Generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

 1. Responsabilitat de FUNDACIÓ VERGE BLANCA.

Tots els productes exposats i oferts a la nostra pàgina web s’ ajusten als preceptes legals establerts en l’ actual legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci de l’usuari es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades,  obligant-se l’ usuari a mantenir indemne la Fundació per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d’ aquests fets.

La Fundació  no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a la mateixa , que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga,  ni dels retards o bloquejos en l’ ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’ Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’ accés per causes no imputables a aquella, degudes a l’ usuari, a tercers, o a supòsits de força major. La Fundació no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del web. En particular, aquesta no respon en cap cas que els usuaris no utilitzin la web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ ordre públic.

La responsabilitat civil de la Fundació pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a la mateixa per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquesta web així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al mateix,  incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’ informació que pogués existir a l’ ordinador o xarxa de l’ usuari que accedeixi al domini de la fundació.

 

 1. Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pàgina web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda,  i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de la Fundació , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’ accés i ús del portal als menors d’ edat sense el consentiment exprés dels seus pares. La Fundació no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’ usuari i per tant no en pot constatar l’ edat.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’ apartat anterior durant la utilització de la pàgina web l’ usuari s’ obliga a:

 1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades demanades en el formulari de registre d’ usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades.
 2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’ honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la Fundació, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de la mateixa o en general de qualsevol tercer.
 4. d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li sigui facilitada per la Fundació, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.
 5. e) No realitzar activitats publicitàries o d’ explotació comercial a través del web, i a no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, si no hi ha autorització expressa.
 6. f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’ altres en la utilització de la web o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’ accés de tercers o de qualsevol altra forma
 7. g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la Fundació, els seus proveïdors o tercers.
 8. h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenta, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

 

7.1 Matrícula de cursos.

S’ assenyalen els passos a seguir per realitzar el procés de compra:

Pas 1 Accedir al web Per fer una comanda cal connectar-se a la pàgina web.
Pas 2 Seleccionar de l’ acció formativa desitjada  A la mateixa pàgina d’ inici apareixen aquelles accions formatives disponibles, juntament amb el preu de venda.
Pas 3 Omplir cistella de la compra  Els productes seleccionats s’ afegiran a la cistella de la compra.
Pas 4 Validar compra Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrats (Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades d’entrega, Forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’ aquestes Condicions Generals de Contractació com a part de la celebració del contracte. Llevat de prova en contrari, les dades registrades per la Fundació constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre aquesta i els seus clients. FUNDACIÓ VERGE BLANCA arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, la Fundació li remetrà al Client per correu electrònic un comprovant de la compra.

Pas 5 Pagament Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel·la que correspongui.

 

7.2. Donacions

En el menú inicial, l’usuari podrà realitzar donacions a la Fundació. Per poder realitzar-la, l’usuari haurà de seguir les instruccions que li apareixeran a la pantalla, indicant l’import de la donació, identificar-se mitjançant nom i cognoms i una adreça de correu electrònic.

Les donacions realitzades en favor de la Fundació donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

La persona interessada podrà realitzar la donació principalment a través de:

 • PayPal

PayPal és un sistema de pagaments en línia que permet als usuaris enviar i rebre diners de manera electrònica. Funciona com una plataforma intermediària entre els compradors i venedors, facilitant les transaccions financeres de manera segura i convenient. Més informació a: http://www.paypal.com

 • Targeta de Crèdit o dèbit

 

 1. Disponibilitat dels productes.

La selecció de productes oferts a través de la nostra pàgina web són vàlids en tant que els productes estiguin visibles a la nostra pàgina web, amb els límits d’estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza online, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent-se, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

En el cas que existís indisponiblitat puntual d’ un article, la Fundació es posarà en contacte amb el Client per comunicar-li-ho immediatament, si no fos possible servir-li aquest servei, procedir a la seva anul·lació.

 

 1. Preus.

Els preus dels productes es troben indicats a la pàgina web. El preu dels cursos no inclouen IVA, en virtut de l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

 

 1. Seguretat i protecció a compradors.

Els pagaments de les compres i/o donacions que es remetin a la Fundació poden realitzar-se mitjançant PayPal o targeta de crèdit/dèbit.

El pagament amb targeta de crèdit es realitzarà amb una passarel·la de pagament, un sistema pel qual es poden realitzar pagaments segurs amb targeta bancària, de crèdit o dèbit, en les condicions establertes per la seva entitat bancària. La passarel·la de pagaments compleix amb la normativa d’encriptació i seguretat de transferència a través del protocol SSL i s’utilitza el sistema 3DSecure, redirigint-se les dades a servidors segurs sense que el comerç pugui accedir-hi o emmagatzemar-los, per la qual cosa el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d’aquests canals.

La utilització de la targeta de crèdit/dèbit per a la realització dels pagaments, no comporta despeses addicionals, ni comissions.

 

 1. El pagament.

La Fundació disposa dels següents mitjans de pagament perquè el Client, podent triar:

 • Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Màster Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en el que l’Emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui el titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

La Fundació està adherida a aquest protocol de seguretat per la qual cosa, una vegada seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la seva targeta, s’obre una finestra de l’Emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant una de les següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegides per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’ Emissor comunica a la Fundació que la compra l’ està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’ Emissor ho comunica a la Fundació perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de la Fundació, sent responsabilitat del seu Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’ aquesta situació.

FUNDACIÓ VERGE BLANCA es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’ efectiu a la targeta original.

 • és un sistema de pagaments en línia que permet als usuaris enviar i rebre diners de manera electrònica. Funciona com una plataforma intermediària entre els compradors i venedors, facilitant les transaccions financeres de manera segura i convenient

No es procedirà al lliurament, ni a l’ adquisició del producte que es pretengui adquirir mitjançant la pàgina web, si prèviament no s’ ha procedit al pagament del producte demanat.

 

 1. Canvis i anul·lacions de la comanda.

Una vegada formalitzada la inscripció i finalitzat el termini de desistiment legalment aplicable, si per causes alienes a la Fundació Verge Blanca l’ alumne es dona de baixa del curs, significarà la pèrdua del 20% de l’ import total de la inscripció. Si la baixa es comunica durant els darrers 10 dies abans de l’ inici del curs significarà la pèrdua del 75% de l’ import total de la inscripció. Si la baixa es produeix un cop iniciat el curs, no hi haurà cap tipus de devolució.

Respecte les donacions, en tractar-se d’ una donació incondicional, no existeix la possibilitat de reemborsament de la mateixa.

 

 1. Dret de desistiment.

D’acord amb el que disposa l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix que el consumidor i usuari podrà exercir el dret de desistir del contracte durant el període de 14 dies naturals, sense indicar cap motiu, incorrent amb els costos descrits en els articles 107.2 i 108 de l’ esmentat precepte legal. El termini legal expirés transcorregut els 14 dies naturals, des que l’usuari/consumidor va adquirir la possessió del servei mitjançant la compra per la pàgina web.

En el supòsit de les donacions, el pagament no porta aparellat el lliurament de cap producte i/o servei, per la qual cosa no cap el dret de desistiment, segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris.

 • Com ha d’ exercir el dret de desistiment.

Per exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a la Fundació per escrit la teva decisió de rescindir exercir el dret de desistiment mitjançant escrit dirigint-te a la Fundació mitjançant correu electrònic en  fundacio@vergeblanca.org. Per complir el termini de desistiment n’ hi ha prou que la comunicació relativa a l’ exercici per la teva part d’ aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini indicat de 14 dies naturals. L’usuari/client, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra. Recordar que la comunicació s’ haurà de realitzar i trametre dins del termini legalment conferit.

 • Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per la teva part et seran retornats tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data de recepció del desistiment.

Es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari.

Aquest reemborsament es produirà una vegada rebuda la comunicació per part de l’ usuari dins els 14 dies naturals, el reemborsament es realitzarà sense cap demora.

 

Formulari de desistiment

A l’atenció d  ‘Empresa, amb CIF _____________, amb domicilio____________________, amb  correu electrònic de contacte xxxxxxxxxx@email.com.

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte del següent producte/servei:

(Indicar producte/servei respecte dels quals s’exerceix el dret de desistiment)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comandat el:
(Indicar data)________________

Número de comanda:
(Indicar)_____________

Nom del consumidor i usuari:
(Indicar)_____________________________________

Domicili del consumidor i usuari:
(Indicar)_____________________________________

Firma del consumidor i usuari (només si el present formulari es presenta en paper
____________________________________

Data:
_____________________________________

 

 1. La garantia dels productes.

Els productes adquirits a la seva botiga de comerç electrònic compleixen amb els estàndards de qualitat establerts en la legislació vigent.

Els productes estan coberts per una garantia legal de dos anys davant les faltes de conformitat, tenint en compte el tipus de producte i la vida útil del mateix. D’acord amb l’article 117 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Fundació respondrà davant qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del contingut o servei digital, podent el consumidor o usuari,  mitjançant una simple declaració, exigir a l’ empresari l’ esmena d’ aquesta falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte.

Per a les donacions, no és d’aplicació el règim de garanties sobre productes o serveis, regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

 1. Certificacions

Al web de la fundació es realitzen cursos tant interns com oficials.

Per obtenir la certificació que emet la Direcció General de la Joventut de Catalunya, cal realitzar les pràctiques un cop s’ ha finalitzat la part teòrica dels mòduls, i l’ usuari disposa de 3 anys per demanar la certificació de la realització de l’ acció formativa.

 

 1. Atenció al consumidor.

Pot contactar amb la Fundació enviant un email a fundacio@vergeblanca.org. L’ informem, així mateix, que en cas que presenti una queixa o reclamació mitjançant aquesta via i no quedi satisfet amb la solució que li aporto, si ho desitja, podrà acudir al Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya.

 

 1. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’ hagin d’ efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’ entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé trameses per correu ordinari al domicili de l’ altra part o al correu electrònic d’ aquesta,  o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’ altra.

 

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada,  per no posada.

 

 1. Resolució de conflictes de forma extracontractual.

Seguint les directrius marcades per Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre consumidor i empresaris (article 3 de l’esmentada Llei), es pugui resoldre mitjançant un procediment extrajudicial davant l’organisme autonòmic competent (article 26 de l’esmentada Llei). La finalitat que persegueix aquesta llei és la garantir que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanismes de resolució de litigis en matèria de consum.

 • El Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consum, l’usuari/consumidor pot procedir a realitzar la reclamació, clicant en el següent enllaç.

https://consum.gencat.org/ca/consultes-i-reclamacions/

 • Unió Europea: L’usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant plataforma digital, per a la resolució de litigis de forma alternativa, accedint mitjançant l’ enllaç següent.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 

 1. Legislació aplicable.

Les compravendes realitzades a la Fundació se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’ altres, a la següent Normativa:

 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista (“LOCM”).
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació (“LCGC”).
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (“TRLGDCU”).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. (“LOPDGDD”).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

 

 1. Fur aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’ assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’ atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’ obligació o al del domicili de la part compradora.

Darrera actualització: març de 2024.

 

 

0
  0
  Cistella de la compra
  La teva cistella és buidaTorna a la botiga
  Obrir WhatsApp
  1
  Et podem ajudar?
  Hola! Et podem ajudar? Parla'ns per WhatsApp!