MONITOR/A DE LLEURE – Certificat de professionalitat: Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (SSCB0209)

En aquest curs aprendràs a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

150  hores lectives

160 hores de pràctiques

100% Subvencionat

Cal estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació i cumplir alguna de les següents condicions

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària (ESO)
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família SSCB
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Monitors/ores d’activitats de lleure infantili juvenil
Monitor/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola,aules i escoles de natura.
Monitor/a d’activitats en el marc escolar.

  • Mòdul 1 – MF1866_2: Activitats d’educació en el temps de lleure infantil i juvenil (60 hores)
  • Mòdul 2 – MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps de lleure infantil i juvenil (30 hores)
  • Mòdul 3 – MF1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps de lleure (60 hores)
  • FCO – Formació complementària (40 hores)
  • Pràctiques- MP0270: Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de temps de lleure infantil i juvenil (160 hores)

PROPERAMENT

 

Formació subvencionada per: