Els nostres cursos

Curs de Director/es de Lleure MCECC RESIDENCIAL

Aquest curs capacita l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips enactivitats de lleure infantil i juvenil i per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tos els seus aspectes, assumint la creació, el control, la gestió i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Dates del curs

Dates: del 20 al 30 d’agost de 2024
Horari: intensiu (residencial)

Preu

350,00 

Modalitat

Semipresencial

Durada (en hores)

310

Lloc de realització

Casa de Colònies Montsant (Vilaller)

Reconeixement

DGJ

Etapa lectiva

Opció A (100 h presencials + 100 h online)

Matricula’t online!

350,00 

Destinataris

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin dirigir activitats pròpies de l’educació en el lleure d’infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Requisits

 • Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.
 • Titulació de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.
 • O bé, acreditar simultàniament 2 anys d’experiència en el sector de l’educació en el lleure (700 hores) i una titulació de grau, diplomatura o llicenciatura en educació infantil, en educació primària, en educació social, en mestre d’educació infantil, en mestre d’educació primària, en pedagogia i en psicologia o bé un cicle formatiu de grau superior d’educació infantil o d’integració social, o el màster de Formació del Professorat, o el Certificat d’Aptitud pedagògica, o el Grau de ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, o màster en psicopedagogia o títol de formació professional II de Jardí d’infància.

Certificació

El Títol de Director/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Avaluació

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

 • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Passos per a l’obtenció del títol

1. Etapa lectiva (200 hores)

L’etapa lectiva és semipresencial depenent de la proporció d’hores presencials i online que es vulgui fer.

Comprèn la realització i superació de dos mòduls del curs de monitors/es:

 • MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
 • MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

2. Etapa de pràctiques (120 hores)

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

 • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
 • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
 • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
 • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

3. Memòria de pràctiques

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

4. Diploma i Carnet

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

0
  0
  Cistella de la compra
  La teva cistella és buidaTorna a la botiga
  Obrir WhatsApp
  1
  Et podem ajudar?
  Hola! Et podem ajudar? Parla'ns per WhatsApp!