Els nostres cursos

Curs de Monitor/es de Lleure Berguedà

Aquest curs capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dates del curs

El preu del curs és 260€ + 350€ d’estada. Si ets resident de Berga o del Berguedà se’t descompten 200€, per tant el preu final és 410€. És important que si marques l’opció de resident, adjuntis el certificat d’empadronament pertocat.

Dates: 28 i 29 de setembre
12 i 13 d’octubre
26 i 27 d’octubre
1, 2 i 3 de novembre
16 i 17 de novembre

Preu

410,00 610,00 

Modalitat

Residencial

Durada (en hores)

310

Lloc de realització

Casa de colònies "LLar pare coll", a Borredà (Berguedà)

Reconeixement

DGJ

situació (edat i lloc de residència)

Empadronats a Berga, Empadronats a la comarca del Berguedà, No residents al Berguedà

Matricula’t online!

410,00 610,00 

Destinataris

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques. 

Requisits

Tenir 18 anys en el moment de començar el curs.

Certificació

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Avaluació

Es considera que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil quan l’alumne/a:

 • L’assistència és obligatòria al 100%. Únicament en casos excepcionals, hi ha la possibilitat de justificar una absència que no superi en cap cas el 15% del total d’hores lectives de cada mòdul, i que es resoldrà segons la normativa interna de l’Escola.
 • Ha obtingut una qualificació d’apte en les dues etapes del curs (lectiva i pràctiques).
 • Reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per a complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Obtingui un apte en l’elaboració de la memòria de pràctiques.

Passos per a l’obtenció del títol

1. Etapa lectiva (150 hores)

 

CODI MÒDUL HORES PRESENCIALS HORES ONLINE
MF 1866_2 M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 40 h 20 h
MF 1867_2 M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil 20 h 10 h
MF 1868_2 M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure 40 h 20 h

2. Etapa de pràctiques (160 hores)

L’alumnat pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls de l’etapa lectiva i ho ha de fer en una activitat que compleixi els requisits següents:

 • Activitats de lleure continuades o intensives amb la durada suficient per a poder avaluar el procés educatiu o bé, ser una instal·lació inscrita en el registre d’instal·lacions juvenils de l’òrgan competent en matèria de Joventut i tenir una activitat anual estable.
 • S’han de fer en un grup d’infants o joves entre 3 i 20 anys, i l’alumne ha de ser com a mínim 3 anys més gran que aquests.
 • Tenir projecte educatiu i un equip de monitors i monitores responsables que treballin en equip.
 • Tenir un director/a de pràctiques que tingui el diploma de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o l’òrgan corresponent de les Comunitats Autònomes amb competència en o que tingui el Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil. Cal que l’entitat acollidora de l’alumne en pràctiques i l’Escola de l’Esplai tinguin signat prèviament un conveni marc de col·laboració.

3. Memòria de pràctiques

També s’ha d’elaborar una memòria de pràctiques que caldrà lliurar a l’Escola de l’Esplai en les convocatòries que s’estableixen.

4. Diploma i Carnet

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 3 anys per obtindre la titulació, a comptar des del dia que s’inicia el curs. Això implica que l’alumnat ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació en aquest termini, havent superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

0
  0
  Cistella de la compra
  La teva cistella és buidaTorna a la botiga
  Obrir WhatsApp
  1
  Et podem ajudar?
  Hola! Et podem ajudar? Parla'ns per WhatsApp!